O NAMA

 

Veterinarska ambulanta privatne prakse za kućne ljubimce „Mr. Kvakan“ d.o.o. započela je s radom 01. prosinca 2004. godine. Ambulanta se nalazi u ulici Vatroslava Lisinskog bb u Čakovcu. Djelatnici, a ujedno i suvlasnici, ambulante su mr.sc. Ivan Kvakan, dr.vet.med., specijalista za uzgoj i bolesti domaćih mesojeda, Stella Breka, dr.vet.med. i Dušanka Antonović, stručni radnik u veterinarstvu.

 

mr.sc. Ivan Kvakan, dr.vet.med.
rođen 16.rujna 1950.godine u Svetoj Mariji gdje je završio i Osnavnu školu. Nakon Osnovne upisuje i završava Gimnaziju u Čakovcu. Veterinarski fakultet upisuje 1969. godine i diplomira u ljetu 1974. Od jeseni 1974. do ljeta 1979. godine radi kao veterinar opće prakse u Veterinarskoj stanici Prelog. Nakon toga se zapošljava u Veterinarskoj stanici Čakovec. Poslijediplomski studij iz kolegija Uzgoj i patologija domaćih mesojeda upisuje 1988. godine, te isti kao magistar završava u siječnju 1991. Nakon završetka magisterija radi kao voditelj specijalističke ambulante za kućne ljubimce u Veterinarskoj stanici Čakovec sve do otvorenja privatne prakse.

 

dr.sc. Stella Breka, dr.vet.med 
Stella Breka rođena je 21.ožujka, 1977. godine u Čakovcu gdje je završila I. osnovnu školu, Osnovnu glazbenu i Gimnaziju opći smjer. 1995. godine upisuje Veterinarski fakultet u Zagrebu. Apsolventom postaje 2000.godine, a diplomirala je 11. srpnja 2002. godine. 1997.-1998. godine bila je demonstrator na Zavodu za stočarstvo, a od 2000.-2002. godine radila je kao demonstrator i volonter na Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju. Zaposlila se 01. listopada 2002. godine u Perutnini Ptuj-Pipo u Čakovcu. Od svibnja 2004. godine radi sa malim životinjama u Veterinarskoj stanici Čakovec i sada Veterinarskoj ambulanti privatne prakse za kućne ljubimce „Mr. Kvakan“ d.o.o., Čakovec. 2004. godine upisuje postdiplomski studij iz Kirurgije, ortopedije i oftalmologije na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu i 2010. godine obranom disertacije stječe naziv doktorice znanosti.

 

Dušanka Antonović, veterinarski tehničar 
Dušanka Antonović rođena je 02. studenog 1959. u Čakovcu. Osnovnu školu završila je u Varaždinu 1975. i upisala srednju Poljoprivrednu školu u Križevcima gdje je 1979. godine maturirala. Zaposlila se na svinjogojskoj farmi Sljeme u Sesvetama gdje je radila sve do 1985. kada mijenja posao te počinje raditi u Poljoprivrednoj zadruzi Velika Trnovitica slijedećih dvije godine, a nakon toga započinje radom na Veterinarskoj stanici Čakovec. Sa malim životinjama zajedno sa mr.sc. Ivanom Kvakanom radi od 1987. godine pa sve do danas.

 

Petra Novak, veterinarski tehničar
Petra Novak, rođena 02. rujna 1983. u Varaždinu, osnovnu školu završila je u Varaždinu 1997. godine kada upisuje srednju poljoprivrednu i veterinarsku školu „Arboretum Opeka“ u Vinici. Godine 2001. maturirala je s odličnim uspjehom. Nakon završene srednje škole radila je na provođenju načela i metoda dobre higijenske prakse u privatnoj firmi, a u veljači 2009. godine započinje s radom u Veterinarskoj ambulanti privatne prakse za kućne ljubimce „Mr. Kvakan“ u Čakovcu.